Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Duchovní život v obci Svatá Helena


Víra a náboženství

Většina prvních obyvatel Svaté Heleny byli evangelíci. Obyvatelé nedaleké Svaté Alžběty byli zase římští katolíci.

Po roce 1847 se katolíci přestěhovali do Sv. Heleny a od té doby je obyvatelstvo dvojího vyznání.

Od roku 1921 přecházeli někteří věřící k baptistům, kteří svůj sbor založili v roce 1923.

Zástupci v‘ech tří vyznání si postupně postavili kostely a modlitebny. Několik evangelických rodin odešlo na konci 19. století do Bulharska, dal‘í rodiny se odstěhovaly za světové hospodářské krize po roce 1930 do Argentiny. Téměř celý zbytek evangelíků odešel po II. světové válce zpět do České republiky osídlovat vylidněné pohraničí.

Evangelický sbor se zcela rozpadl v roce 1966, malý zbytek věřících přešel k baptistům. Tím počet baptistů vzrostl a jejich malá modlitebna už nestačila potřebám věřících. Proto se baptisté dohodli s evangelíky a od roku 1982 začali užívat jejich kostel jako svoji modlitebnu.

Všechny tři zmíněné budovy jsou dodnes velmi pečlivě udržovány.

Dnes tvoří katolíci zhruba 2/3 věřících, 1/3 jsou baptisté.

 

Křížek - ilustrační foto

Další nabídka
Katolický kostel

Baptistická modlit.

Fotogalerie

Bohoslužba skončila
Mandolínový soubor baptistického sboru

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]