Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Baptistická modlitebna v obci Svatá Helena

Baptistická modlitebna
První baptisté, kteří se objevili v Bukurešti po roce 1856, byli německé národnosti. Postupně baptistů přibývalo a kolem roku 1921 došlo k prvním kontaktům baptistů z Coronini s českou krajanskou komunitou. Baptistický sbor pak vznikl v roce 1923. Prvním laickým kazatelem byl pan Ferdinand Křivánek. Sbor se rozrůstal, připojilo se k němu i mnoho evangelíků. V roce 1936 byla dokončena stavba první modlitebny.
V roce 1982 začali baptisté po dohodě používat opuštěný evangelický kostel. Kostel opravili a přizpůsobili svým potřebám.
Postupně byla postavena křtitelnice a prodloužena kruchta. Také bylo nutno udělat novou podlahu, vyměnit střechu a opravit omítky a fasádu. Všechny opravy byly vždy zaplaceny z prostředků věřících.
Teprve v posledních letech se podařilo získat peníze na nutné opravy obecní úřad na Coronini.
Kromě kostela udržují baptisté v dobrém stavu bývalou evangelickou faru. Dnes se v ní občas konají svatby a hostiny pro oficiální hosty.
Helenský baptistický sbor spadá pod Jednotu baptistů v Temešváru. Kazatelem je pan Adolf Kopřiva, který na vesnici dojíždí zhruba jednou za měsíc. Místním diákonem je pan Vencel Pek.
Do kázání při bohoslužbách se zapojují i ostatní věřící. O děti v nedělní škole (besídce) se stará pan Ferdinand Pek a jeho žena Alžběta.

Školní slohová práce:
Popis kostela - Vlasta Švejdová – 8. třída (psáno 2006)

Baptistická modlitebna byla vystavěna v roce 1895. Postavili ji blízko centra, podobně jako katolický kostel. Vchod do modlitebny je orientován na východ, ale kazatelna je na západní straně.
Modlitebna je i s věží vysoká asi 25 m, ale bez ní tak asi 20. Tvar je obdélník, ale západní část má tvar jako půlkruh. Do kostela se může vejít dvěma dveřmi. Kostel osvětluje 9 oken.
Fasáda je obílena bílou barvou, která se blýská jako sluneční záře. Podezdívka je oranžová jako pomeranč.
Když se vejde do kostela, je vidět pestrobarevná křtitelna a dřevěná kazatelna. Na levé i pravé straně jsou umístěny hnědé lavice pokryté barevným plátnem. Stěny zdobí 6 velikých sloupů, které dosahují až k podezdívce. V‘e je obložené dřevěným obložením.
Podlaha je dřevěná, pokrytý kobercem a PVC.
Na kruchtě jsou dvě řady hnědých lavic pokryté barevným plátnem.
Věž má tvar jako jehlan, z každé strany ji osvěcuje okno. Uvnitř věže se nacházejí dva veliké zvonce.
Já přispívám k tomu, aby byl kostel hezký tak, že dávám peníze a tím, že pomáhám uklízet, když je třeba.
V kostele se cítím dobře, protože se můžu koncentrovat nad Bohem, můžu s Bohem komunikovat a můžu se o něm dozvědět co nejvíc.
Křížek - ilustrační foto

Další nabídka
Katolický kostel

Duchovní život

Fotogalerie

Baptistická modlitebna s částečně opravenou fasádou
Baptisté kladou na zpěv velký důraz
Mandolínový soubor baptistického sboru

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]