Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Logo DSSČR Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku (DSSČR)

Uniunea democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania (UDSCR)

Organizace vznikla v roce 1990 proto, aby zastupovala slovenskou a českou menšinu v Rumunsku.

Podle statutu, který byl schválen na V. kongresu strany 28. dubna 2007, je DSSČR neziskovou organizací, jejímž hlavním úkolem je hájit základní práva obou menšin.
Organizace chce také pomáhat při rozvíjení národní identity a při zachovávání kulturních hodnot slovenské a české menšiny.

Členem organizace se může stát každá občan Rumunska, který se hlásí ke slovenské nebo k české národnosti.
DSSČR má svého zástupce i v rumunském parlamentu. V současné době je jím pan Adrian Miroslav Merka, který je zároveň předsedou DSSČR.

Organizace je financována ze státního rozpočtu Rumunska. Část finančních prostředků získává ze členských příspěvků, nezanedbatelnou částkou organizaci podporuje formou peněžních darů i Slovensko a Česká republika.

Organizace je rozdělena na místní pobočky. Všechny pobočky na českých vesnicích spadají pod filiálku Jihobanátské oblasti v Moldově Nouă.

Předsedou filiálky je v současné době pan František Draxel.
Křížek - ilustrační foto

Další nabídka

Vedení svazu

Činnost svazu

Foto z akcí svazu

poslanec rumunského parlamentu a předseda DSSČR pan A. M. Merka a předseda Jihobanátské oblasti pan Franti‘ek Draxel

Předseda DSSČR pan A. M. Merka a předseda Jihobanátské oblasti pan František Draxel

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]